karttakuva1 kuva2 kuva3

RESINA Rekrytointi ja sijaisvälitys

 

Järvenpään kaupunki on muodostanut RESINA Rekrytointi ja sijaisvälityksen tuottaakseen yhden katon alla kuntien tarvitsemat henkilöstöjohtamisen sijaispalvelut osaavan henkilöstön rekrytoinnista aina palkanmaksuun saakka. Vuonna 2011 RESINA palveli Keski-Uudellamaalla.

RESINA kasvaa hallitusti, mutta jatkuvasti. Sijaiskeikkojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta perustamisvuodesta 2006 lähtien. Keväällä 2011 välitettyjen sijaisvuorojen määrä oli yli 1200 vuoroa kuukaudessa. Rekisterissä on yli 1000 aktiivista sijaista.

Toimialat ovat laajentuneet alkuvuosien terveyspalveluista kattamaan myös musiikkiopiston, perhetukikeskuksen, päivähoidon, perusopetuksen, vammaispalvelut ja vanhuspalvelut.


RESINA Rekrytointi ja sijaisvälityksen perustehtävä

Sijaisvälityksen tehtävänä on keskittyä työssään kuntalaispalveluja tuottavan organisaation onnistumisen tukemiseen tuottamalla  palvelutuotantoon osaavaa henkilöstöä äkillisiin ja lyhytaikaisiin henkilöstövajauksiin. Yksikkö välittää sijaisvälitykseen kuuluvaa kuukausipalkkaista varahenkilöstöä ja lyhytaikaisiin palvelussuhteisiin otettavaa henkilöstöä (omaehtoisia keikkalaisia). Sijaisvälitystoiminta pitää sisällään markkinoinnin, välitettävän henkilöstön rekrytoinnin, alkuperehdytyksen, työn välityksen, palkanmaksun, asiakkaiden laskutuksen ja kumppanuusperiaatteella tapahtuvan toiminnan kehittämisen. RESINAN tavoitteena on olla työyhteisöjen, esimiesten ja johdon tärkeä tuki.

RESINAN toiminta on voittoa tavoittelematonta.

 

Lisätietoa:

RESINA-henkilöstöpalvelut
Saku Tihveräinen, palvelupäällikkö
gsm: 040 315 2918, saku.tihverainen@jarvenpaa.fi

RESINA-henkilöstöpalvelut
Järvenpään kaupunki
PL 41 (käyntiosoite: Hallintokatu 2)
04401 JÄRVENPÄÄ


print
Poutapilvi web design - P4