karttakuva1 kuva2 kuva3

Omistajapolitiikka

 

Yksi KUUMA-yhteistyön perustehtävistä on omistajapolitiikka. KUUMA on areena muodostaa näkemys yhteisestä edusta ja varmistaa sen toteutuminen. KUUMA-kuntien omistajaohjauksen ensisijaisena tavoitteena on yhteisöjen toiminnan kehittäminen ja tukeminen siten, että omistajien yhteiset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteet liittyvät useimmiten talouden ja tehokkuuden parantamiseen, palvelujen tarjontaan, palvelurakenteen muutokseen, henkilöstöön sekä aluerakenteen ja -suunnittelun kehittämiseen.


Omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat kuntien omistajapoliittisiin linjauksiin ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Niiden pohjalta omistajapoliittisista asioista neuvotellaan yhdessä KUUMA-työryhmissä jaKUUMA-komissiossa sekä yhteistyösopimuksen niin edellyttäessä myös KUUMA-hallituksessa.
Keskeisiä lähtökohtia ovat kaikkien omistajien avoin ja johdonmukainen käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten ehdottaminen yhteisöjen hallintoelimiin, omistajien panostukset yhteisöjen johtamisresursseihin ja johdon sitouttamiseen sekä yhteisöjen toimintaympäristön huomioon ottaminen.


KUUMA-hallitus hyväksyi 24.10.2012 KUUMA-seudun omistajapolitiikan menettelytavat
-asiakirjan, joka päivitti aiemmin käytössä olleet ohjeet. Uudessa ohjeessa luodaan yhtenäiset ja selkeät menettelytavat, joilla KUUMA-kuntien yhteistyötä omistajapolitiikassa toteutetaan sekä määritellään yhteisöt, johon menettelytapaa sovelletaan.


KUUMA-seudun omistajapolitiikan menettelytavat -asiakirja 

Yhteisöt, joihin KUUMA-omistajapolitiikkaa sovelletaan

 


print
Poutapilvi web design - P4