karttakuva1 kuva2 kuva3

Elinkeinoyhteistyö

 

KUUMA-kunnat kytkeytyvät vahvasti Helsingin seutuun. Seudun 14 kuntaa laativat parhaillaan koko alueen kattavaa kilpailukykystrategiaa. Se valmistuu syksyllä 2012.

Strategia toimii pohjana valtion kanssa valmisteltavalle, hallitusohjelman mukaiselle, kasvusopimukselle. Aiesopimuksen mukainen toiminta on tarkoitus käynnistää vuonna 2013 yhteisin voimavaroin valtion ja alueen kuntien kesken.

KUUMA-seudun elinkeinokehittämisen osalta tärkeää on

  • tarjota yrityksen elinkaaren eri vaiheet huomioivaa yritysneuvontaa
  • hakea uusia toimintamalleja osaamiskeskusten/innovaatiokeskittymien kanssa siten, että ne hyödyttävät nykyistä paremmin KUUMA-kuntia ja sen alueella toimivia yrityksiä: KUUMA-kuntien osalta pilottina toimii elintarvikeklusteri, mutta näkökulma on silti toimialoista riippumaton ja avautuviin mahdollisuuksiin tartutaan ennakkoluulottomasti
  • parantaa alueellisten toimijoiden synergiaa, keskittää voimavaroja, selkiyttää työnjakoa ja kehittää systeemisyyttä
  • mahdollistaa maankäyttö-, asuminen- ja liikenne -hankkeiden hyödyntäminen kokeiluympäristöinä
  • markkinoida seutua.

KUUMA-seutu selvitti seitsemän kunnan osalta mahdollisia, yhteistyössä kehitettäviä klustereita tai osaamisaloja keväällä 2011. Selvityksen mukaan jatkotarkastelut tulee kohdistaa ympäristöteknologiaan ja energiatehokkuuteen, elintarvike-, logistiikka- ja hyvinvointialaan.

Näiden lisäksi on tärkeää rakentaa toimialoista ja klustereista riippumaton toimintamalli kasvuyritysten tukemiseksi. Olemassa olevia toimijoita, esimerkiksi Uudenmaan osaamiskeskuksia, tulee hyödyntää paremmin, sillä kunnat maksavat niiden perusrahoituksesta vuosittain puolet.


 

Yritysneuvonta

Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forum (Keuke) vastaa yritysneuvonnasta sekä seudullisen yrityspalveluverkoston kehittämisestä.

Keuke tarjoaa palveluja Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Sipoon ja Vihdin alueella toimiville yrityksille.

Kilpailukyvyn vahvistamista toteuttava KUUMA-työryhmä: kilpailukyky-johtoryhmäprint
Poutapilvi web design - P4