karttakuva1 kuva2 kuva3
ilmapallot

KUUMA-LAATUASUMINEN -hanke

Kuuma-laatuasuminen oli Kuuma-seudun ja monialaisen konsulttityöryhmän tutkimus- ja kehityshanke. Hankkeen ensisijainen tarkoitus oli kehittää uusia toimintamalleja ekotehokkaan ja vetovoimaisen pientaloasumisen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hanke toteutettiin vuosina 2011-2012.

Tutkimuksen kohteena oli joukko- ja kevyeen liikenteeseen tukeutuva asemakaava-alueiden pientaloasuminen. Pientaloasumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tavanomaista kerrostalorakentamista kevyempää rakentamista, joka voi sisältää sekoittuneesti erityyppisiä omakoti-, paritalo-, rivitalo-, ryhmä- ja kerrostaloasuntoja — myös täydennysrakentamisen muodossa.

TAVOITTEET

Seudun pientaloasumisen lähtökohtia ja mahdollisuuksia tutkitaan tilasto- ja paikkatiedon lisäksi käymällä läpi aiemmin suunniteltuja ja toteutettuja laadukkaita pientaloalueita.

I: Päätehtävä on löytää alueen pientaloasumiselle sellaisia kestävän kehityksen mukaisia rakenne- ja laatukriteerejä, joiden avulla voidaan vetovoimaisuudesta tinkimättä luoda nykyistä, tavanomaista pientaloasutusta selvästi ekotehokkaampia pientaloalueita.

II: Yksi hankkeen tärkeitä tavoitteita on lisätä osaamista. Oppiva hanke hyödyntää sekä aikaisemmin toteutettujen että parhaillaan käynnissä olevien tutkimusten ja selvitysten tuloksia sekä seminaareissa käytäviä keskusteluja. Uutta tietoa luodaan aikaisemman pohjalta. Eri osapuolten (yritykset, virkamiehet, päättäjät, järjestöt, asukkaat) oppimista tehostaa runsas vuoropuhelu.

III: Viedään uudet ekotehokkuutta ja laatua lisäävät pientaloalueiden suunnittelu- ja toteutusmallit kuntien päätöksentekoon.

IV: Projekti poikii kumppanuuteen perustuvia pientaloalueiden kaavoitus- ja toteutushankkeita, joissa sovelletaan projektissa löydettäviä parhaita käytäntöjä ja malleja.


HANKKEEN ETENEMINEN


FOOTER 2012


RAHOITTAJAT

Rahoittajina toimivat Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö, Uudenmaan liitto sekä KUUMA-seudun kunnat.

Hankkeen tilaaja oli KUUMA-seutu (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti ). Ohjausryhmän muodosti kuntien kehittämisjohtajista muodostuva kilpailukykyjohtoryhmä. Käytännön ohjaavana hanketyöryhmänä toimi KUUMA-kuntien yhteinen kaavoittajaryhmä.

Hanketta koordinoi Eriksson Arkkitehdit Oy. Työryhmässä oli mukana lisäksi Destia Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK sekä Entrecon Oy.


HANKKEEN AINEISTO

KUUMA-kuntien kyselyn tuloksia; Marketta Kyttä & Mikko Johansson

Opintomatkan esitykset 20-21.10.2011

Jari Heikkilä, Rakennushankkeen viranomaisohjaus
Jari Heikkilä, Pientalojen laadunohjaus
Eero Löytönen, Ajankohtaista Porvoosta


Seminaarit 22.3., 24.3. ja 14.4.2011


Ohjelma 22.3.2011
Ohjelma 24.3.2011
Ohjelma 14.4.2011

Presentaatiot

FOOTER 2012


print

LOPPURAPORTTI JA ESITE

Loppuraportti on alla kahtena versiona (web ja print).

Suosittelemme lataamaan raportin omalle koneelle ennen selailua. Raportti on taitettu kirjaksi, sivukoko on vaaka-A4. Mikäli raportin mielii tulostaa, sivutus menee oikein kun tulostaa 2-puolisena ja sitoo vasemmasta laidasta. Antoisia lukuhetkiä!

Kuuma-laatuasuminen loppuraportti, matalaresoluutionen web-versio

Kuuma-laatuasuminen loppuraportti, printtiversio

Kuuma-laatuasuminen liitteet ABC

Kuuma-laatuasuminen liite D

Kuuma-laatuasuminen esite

Hankkeen työohjelmaPoutapilvi web design - P4