karttakuva1 kuva2 kuva3

Selvityksen organisaatio

Yhdistymisselvitystä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Sen jäseninä ovat Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä yhteensä kymmenen ns. lisäjäsentä siten, että ohjausryhmän kokoonpano vastaa kunnallisvaalien tulosta


Keski-Uudenmaan kaupunki selvitysorganisaatio

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko. Varapuheenjohtajina toimivat Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Kalmi ja Tuusulan kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Lindberg. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty alla näkyvässä kaaviossa.

K-U selvitys ohjausryhmä

Selvityksen johtoryhmä ja työryhmien puheenjohtajuudet

Poliittiselle ohjausryhmälle asiat esittelee johtoryhmä, joka muodostuu kuntajohtajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo. Varapuheenjohtajia ovat Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas ja Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen.

Yhdistymisselvitys valmistellaan johtoryhmän alaisissa työryhmissä pääosin virkatyönä. Kuntajohtajat toimivat puheenjohtajina selvityksen työryhmissä seuraavasti

K-U selvitys työryhmien puheenjohtajat

Selvityksen projektinjohtaja

Selvitysprojektin johtaja varmistaa muun muassa, että työryhmät etenevät selvityksen työsuunnitelman mukaisesti, kokoaa työryhmien ja asiantuntijoiden raporteista selvityksen väliraportin ja loppuraportin. Lisäksi hän valmistelee selvityksen lopussa kunnille yhdistymissopimuksen. Selvitysprojektin johtajan tekee esityksensä johtoryhmälle. Projektinjohtajana toimii KUUMA-seutu liikelaitoksen johtaja Johanna Viita.

 

Henkilöstön edustajat

Selvityksen Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä organisoi selvityksen ja henkilöstön edustajien yhteistyötä. Yhteistyö tapahtuu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa mm. seuraavasti:

  • tiedotetaan ja keskustellaan henkilöstön kanssa selvityshankkeen etenemisestä
  • kartoitetaan henkilöstön mielipiteitä ja kehittämisideoita sekä
  • toteutetaan muutoinkin työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutteista yhteistoimintaa henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi.

Lisäksi kukin kunta vastaa vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä oman henkilöstönsä kanssa.

 

Selvityksen talousasiantuntija

 

Talousasiantuntija valmistelee mm. laskelmat erillisten kuntien tulevaisuuskuvasta sekä uuden kaupungin tulevaisuuskuvasta. Talousasiantuntija toimii HT Eero Laesterä, Perlacon Oy (puh. 0400-735 772 ja sähköposti: eero@perlacon.fi).


Selvityksen palveluverkkoasiantuntija

Palveluverkkoasiantuntijan tehtävänä on muun muassa analysoida perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen nykyinen toiminta ja kiinteistöt. Liikuntatoimen, hallinnon, kulttuuritoimen ym. osalta palveluverkkoasiantuntija analysoi ainoastaan kiinteistöt. Palveluverkkoasiantuntijana toimii TT Heikki Lonka, Granlund Oy (puh.050-350 4297 ja sähköposti: heikki.lonka@granlund.fiprint
logo nettiin

Lisätietoja:


Ohjausryhmän puheenjohtaja
Annika Kokko
annika.kokko@kansio.fi

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen
mikko.taavitsainen@jarvenpaa.fi

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Arto Lindberg
arto.lindberg@tuusula.fi

Johtoryhmän puheenjohtaja
Esko Kairesalo
esko.kairesalo@mantsala.fi

Johtoryhmän varapuheenjohtaja
Jyrki Mattila
jyrki.mattila@hyvinkaa.fi

Johtoryhmän varapuheenjohtaja Erkki Kukkonen
erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

selvitysprojektin johtaja
Johanna Viita
johanna.viita@kuuma.fi

Poutapilvi web design - P4