karttakuva1 kuva2 kuva3
Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 11.9.2014 selvityksen loppuraportin. Loppuraportti ja sen taustamateriaali löytyy tästä.

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti

Loppuraportin tiivistelmä

Kartta: Keski-Uudenmaan kaupungin lähtötilanne vuonna 2017
Kartta: Keski-Uudenmaan kaupungin kehityskuva 2035
Kaavio: Päätöksenteko ja lähidemokratia


Kuntien yhdistymisen edut ja haitat
Kuntien yhdistymisen edut ja haitat (yhteenveto)

Työryhmien loppuraportit liitteineen

Demokratiaryhmän loppuraportti
Demokratiaryhmä LIITE 1 kriteeritaulukko
Demokratiaryhmä LIITE 2 SWOT-taulukko

Hallinto- henkiöstö ja tukipalvelut työryhmän loppuraportti
HHT LIITE 1 yhteenveto eläkepoistumaennusteesta
HHT LIITE 2 henkilöstömäärät yhteenveto
HHT LIITE 3 vakanssien päällekkäisyyksien arviointi
HHT LIITE 4 Henkilöstöjärjestöjen loppulausuntojen yhteenveto

Kilpailukyky työryhmän loppuraportti
KIKY LIITE 1 yrittäjäjärjestöjen tapaaminen
KIKY LIITE 2 kysely yrityksille kuntaliitoksista
KIKY LIITE 3 yrityshaastattelut
KIKY LIITE 4 yrityskyselyiden tulosyhteenveto
KIKY LIITE 5 kriteereitä

Maankäyttö, asuminen, liikenne ja liikennetyöryhmän loppuraportti
MALY LIITE 1 Kuntien nykytilan resurssiselvitys
MALY LIITE 2 Kuntien nykytilan resurssiselvitys maapolitiikka
MALY LIITE 3 Selvitys kuntien maaomaisuudesta ja maanhankintaprojekteista
MALY LIITE 4 Selvitys kuntien tarkeimmista MAL- hankkeista
MALY LIITE 5 Selvitys toimintojen jarjestamiseksi paikkatieto- mittaus- ja kiinteistorekisterinpitotehtavissa
MALY LIITE 6 Selvitys kuntien nykytilan organisaatioista
MALY LIITE 7 Kannanotto K-U-kaupungin suhteesta metropolihallintoon

Muut palvelut työryhmän loppuraportti
Muut palvelut LIITE 1 kiinteistöt
Muut palvelut LIITE 2 Investoinnit ja sopeuttamisvara
Muut palvelut LIITE 3 Kalusto ja varikot

Sivistyspalvelut työryhmän loppuraportti

Sote-palvelut työryhmän loppuraportti
SOTE LIITE toimintamallin konkretisoinnin tuki

Talouspalvelut työryhmän loppuraportti

Tietohallinto työryhmän loppuraportti
Tietohallinto LIITE 1 Kuntalaiskyselyn tuloksia
Tietohallinto LIITE 2 Kunnilta pois siirrettävät palvelut
Tietohallinto LIITE 3 Hedelmätarha

FCG Oy: Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisen ennakkoarviointi; riskit ja mahdollisuudet
Palveluverkkoselvitys

Selvityksen ohjausryhmä merkitsi kokouksessaan 7.5.2014 palveluverkkoselvityksen tiedoksi. Selvityksen palveluverkkoasiantuntija TT Heikki Longan,  Granlund Oy, raportti löytyy täältä.
Talousselvityksen väliraportti

Selvityksen ohjausryhmä merkitsi kokouksessaan 19.12.2013 talousselvityksen väliraportin tiedoksi. Selvityksen talousasintuntija, HT Eero Laesterän raportti löytyy täältäKoko selvityksen väliraportti

Selvityksen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 19.12.2013 yhdistymisselvityksen väliraportin lähetettäväksi kuntiin lausunnoille. Väliraportti löytyy täältäTyöryhmien väliraportit

Selvityksen ohjausryhmä merkitsi kokouksessaan 19.12.2013 alla oleva työryhmien väliraportit tiedoksi. Johtoryhmä eli kuntajohtajat käsittelevät työryhmien väliraportteja vielä seuraavissa kokouksissaan ja niihin voi tulla muutoksia.
Älykäs, verkostomainen kaupunkiSelvityksen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 23.10.2013 uuden kaupungin vision selvityksen jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi ohjausryhmä päätti tarvittaessa palata visioon selvityksen väliraporttivaiheen jälkeen. Uuden kaupungin vision tunnus on: Älykäs, verkostomainen kaupunki. Visio kokonaisuudessaan löytyy täältäOsallisuussuunnitelma

Selvityksen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 21.11.2013 osallisuussuunnitelman.Sen tavoitteena on, että

  1. selvityksen keskeisimpien kumppaneiden ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet selvityksen valmisteluun varmistetaan
  2. keskeisten sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä suunnitellusti ja tasavertaisesti
  3. keskeiset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit määritellään
  4. keskeisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden mielipiteet yhdistymisselvityksestä perustuvat faktoihin
  5. selvityksen valmistelijat tietävät kukin vuorovaikutus- ja yhteistyövastuunsa ja toimivat sen mukaisesti.

 

Osallisuudella tarkoitetaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä henkilöstön, kuntalaisten sekä muiden eri yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Osallisuuteen kuuluvat muun muassa kuntalaisten ja eri sidosryhmien kuulemistilaisuudet, kyselyt, haastattelut, sosiaalisen median hyödyntäminen sekä mahdollisesti jopa neuvoa-antava kansanäänestys.
Viestintäsuunnitelma

Selvityksen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 21.11.2013 viestintäsuunnitelman. Sen tavoitteena on, että

  1. tiedotusvälineiden uutisointi yhdistymisselvityksestä perustuu faktoihin
  2. kuntalaiset, henkilöstö ja eri sidosryhmät saavat tuoretta tietoa selvityksen etenemisestä
  3. selvityksen valmistelijat tietävät kukin viestintävastuunsa ja toimivat sen mukaisesti.

Viestinnällä tarkoitetaan pääsääntöisesti tiedottamista selvityksen etenemisestä eri kohderyhmille.

Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä henkilöstön, kuntalaisten sekä eri sidosryhmien kanssa sovitaan erillisessä osallisuussuunnitelmassa. Osallisuuteen kuuluvat muun muassa kuntalaisten ja eri sidosryhmien kuulemistilaisuudet, kyselyt, sosiaalisen median hyödyntäminen.

 

 


print
logo nettiin

Poutapilvi web design - P4