karttakuva1 kuva2 kuva3

Yhdistymisselvityksen tiedotteet

13.5.2014 10.17

Terveyspalvelut, joukkoliikenne ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet asukasiltojen kärkiteemat

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys järjesti huhtikuun alussa kolme yhteistä kuntalaisiltaa. Niihin osallistui yhteensä noin 100 aktiivista asukasta. Aiempaan Taloustutkimuksen selvitykseen saatiin vahvistusta: terveyspalvelut nousivat esille jokaisessa tilaisuudessa. Uusia kärkiteemoja olivat joukkoliikenne sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Asukasiltojen työryhmätyöskentelyt vetänyt Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Kaija Tuuri iloitsi tilaisuuksien positiivisesta tunnelmasta. "Selvitysalueella on ilmiselvästi elinvoimaisia kyliä, eikä niissä kanneta huolta alueellisen identiteetin katoamisesta kuntien yhdistyessäkään.  Näiden ryhmätöiden perusteella asukkaat haluavat vaikuttaa saamiinsa palveluihin sekä lähialueensa kehittämiseen. Lisäksi isompi kaupunki voi ryhmätöiden mukaan kohentaa kunnan taloutta, vilkastuttaa elinkeinoelämää ja sitä kautta taata palvelut paremmin kuin nykyiset kunnat erillisinä."

Uusina ratkaisuina lähipalveluiden pelastamiseksi ehdotettiin sähköisiä palveluita sekä ns. monipalvelupisteitä. Samasta paikasta ja suht läheltä asiakkaita voisi näin saada asukkaiden usein tarvitsemia palveluita.

Kuntien yhdistymisen haasteiksi ja uhiksi asukasilloissa nähtiin byrokratian, hallinnon ja kasvottomuuden kasvu. Lisäksi pelättiin, että uusi iso kaupunki johtaa nykyisten kuntien osaoptimointiin, nurkkakuntaisuuteen sekä valtataisteluihin.

Asukasiltojen lisäksi alueen järjestöille järjestettiin huhtikuun lopussa oma tilaisuus, johon osallistui yli 50 yhdistysten edustajaa. Keskustelun ytimeen nousi pienten järjestöjen verkostoitumistarve sekä järjestöjen ja kuntapäättäjien säännöllinen vuorovaikutus.

Asukkaiden ja järjestöjen ääntä kuullaan

Yhdistymisselvityksen demokratia-ryhmää johtava Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo toteaa, että asukasiltojen anti otetaan valmistelutyössä vakavasti. "Keski-Uudenmaan kaupungin visiona on älykäs, verkostomainen kaupunki. Visioon sisältyy ajatus aidosta kunnanosahallinnosta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että asukkaat ja järjestöt voivat vaikuttaa kunnan palveluihin entistäkin paremmin."

 Myös selvityksen poliittinen ohjausryhmä käsitteli viime viikolla asukasiltojen antia. "Tilaisuudet osoittivat, että asukkailla on antaa uusia ideoita ja ajatuksia yhdistymisselvitykselle. Nyt täytyy miettiä, miten osallistumista voidaan parantaa sekä millaisia uusia, matalan kynnyksen osallistumistapoja voidaan ottaa käyttöön.", summaa ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Kokko.

Lisätietoja:

  • Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Kokko, puh. 044-273 1967

 


Palaa otsikoihinprint
logo nettiin

Lue lisää sivuiltamme:

Kuntauudistus ja metropoliratkaisuLue lisää Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksestä

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitysPoutapilvi web design - P4