karttakuva1 kuva2 kuva3

Yhdistymisselvityksen tiedotteet

19.11.2014 12.46

Selvityshenkilö ehdottaa perustettavaksi tavoitteellisia asukasfoorumeita

KUUMA-kuntien Lähidemokratia-hankkeen selvityshenkilö, lehtori Kaija Tuuri ehdottaa perustettavaksi alueellisia asukasfoorumeja. Niiden tehtävänä olisi mm. kunnan palvelujen toimivuudesta ja saatavuudesta tiedon välittäminen kunnan päätöksentekoon sekä alueen omaehtoinen kehittäminen. Asukasfoorumeilla hän tarkoittaa avointa, vapaata asukastoimintaa, jossa järjestöt, asukasryhmittymät tai yksittäiset alueen asukkaat ovat omaehtoisesti verkottuneet.

Tuuri toteaa: "Ei riitä, että kunta kiinnittää huomiota alueelliseen päätöksentekoon. Ensiarvoisen tärkeää on alueen omien päättäjien sekä saman alueen asukkaiden säännöllinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus. Kunnan yksisuuntaisesta dialogista on päästävä kaksisuuntaiseen. Myös vuorovaikutustapoja on rohkeasti uudistettava."  Esitetty malli mahdollistaisi myös asukkaiden lyhytkestoisen sitoutumisen oman alueen toimintaan tai vain yhden teeman ympärille.

"KUUMA-kunnat ovat joka tapauksessa uuden haasteen ja muutoksen edessä, kun kuntalaki uudistuu", muistuttaa Tuuri. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia painotetaan uudessa laissa nykyistä enemmän. Esimerkiksi nuorisovaltuustot tulevat todennäköisesti pakollisiksi kaikissa kunnissa.

KUUMA-kuntien yhteinen Lähidemokratia-hanke keräsi kyselyin ja haastatteluin yhteensä 1750 asukkaan, päättäjän, viranhaltijan sekä järjestöjen edustajan mielipiteet. Kaikki vastaajat pitivät kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen areenoja tärkeinä. Haasteena on löytää hyviä malleja ja rakenteita takaamaan aito vuoropuhelu. Ilman sitä kokoontumiset koetaan turhina tyhjän puhumisen kerhoina. Selvityshenkilö ehdottaa kunnille uutta, asukkaiden ja päättäjien tavoitteelliseen vuorovaikutukseen perustavaa mallia sekä uusia vuorovaikutustapoja.

KUUMA-kuntien kumppanina Lähidemokratia-hankkeessa on toiminut Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Selaa Lähidemokratia-hankkeen loppuraporttia tästä.

Katso myös loppuraportin tiivistelmä.

Seuraa hankkeen loppuseminaaria 19.11.2014 klo 17-19 tästä linkistä.


Lisätietoja:

       selvityshenkilö, lehtori Kaija Tuuri, puh. 0400-906 769

 

 


Palaa otsikoihinprint
logo nettiin

Lue lisää sivuiltamme:

Kuntauudistus ja metropoliratkaisuLue lisää Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksestä

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitysPoutapilvi web design - P4