karttakuva1 kuva2 kuva3

Yhdistymisselvityksen tiedotteet

19.5.2014 11.58

Keski-Uudenmaan kuntalaiskyselyn tulos: OSALLISTUMISEN KEINOT KUNNISSA MODERNISOITAVA

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen liittyvään avoimeen kuntalaiskyselyyn vastasi maalis-huhtikuussa 989 alueen asukasta. Useimmiten vastaajat halusivat vaikuttaa terveyspalveluihin sekä teknisiin palveluihin. Vaikuttamisen keinoista vastaajat tunsivat parhaiten perinteiset tavat ja uskoivat niiden voimaan. Tästä huolimatta he halusivat kunnilta lisää uusia, sähköisiä ja erilaisille ryhmille kohdistettuja osallistumis- ja viestintätapoja.

Usko poliittisten järjestöjen vaikutusvaltaan hyvä

Terveyspalvelut ja tekniset palvelut nousivat kärkeen, kun kyselyssä kysyttiin, mihin kunnan palveluihin haluat osallistua ja vaikuttaa. Terveyspalveluista eniten vaikuttamisintoa herätti vastaajissa terveyskeskus ja lääkärinvastaanottotoiminta. Teknisistä palveluista kärjessä olivat teiden ja katujen hoito sekä joukkoliikennepalvelut. Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden ykkösenä oli liikunta- ja urheilupalvelut. Vähiten vaikuttamishaluja vastaajilla oli kunnan koulutuspalveluihin.

Vastaajat kokivat järjestöt hyviksi vaikuttamisen kanaviksi.  Ylivoimaisesti eniten vastaajat uskoivat poliittisten järjestöjen ja puolueiden vaikutusvaltaan kuntiin nähden. Toisella sijalla olivat tasaväkisinä kylä- ja kaupunginosayhdistykset sekä tuottaja- ja yrittäjäjärjestöt.

Asukkaan vaikuttamismahdollisuuksien arvosana seitsemän

Vaikuttamis- ja osallistumistavoista kärkeen nousivat äänestäminen sekä erilaiset kyselyt ja palautteet. Vähiten kannatusta saivat kannanotot ja talkoot. Tapoja vaikuttaa ja osallistua kuntien palveluihin sekä oman asuinalueen kehittämiseen pitää kuitenkin vastaajien mielestä voimakkaasti modernisoida. Nyt ne ovat keskivertoa eli seiska-arvosanan luokkaa.  "Nettikyselyt ovat tätä päivää, samoin nettiäänestäminen", vastauksissa esimerkiksi todettiin.

Yleistiedottaminen ei enää riitä. Kunnan pitäisi olla aktiivinen alueiden omissa facebook-ryhmissä tai perustaa itse erilaisia sähköisiä tiedotusryhmiä eri teemoja tai alueita varten. Tärkeää on myös, että iäkkäät ja vammaiset huomioidaan yhdenvertaisesti.

Lisäksi vastaajat korostivat viestinnän ja palveluiden vuorovaikutteisuutta. Asukkaan tulee helposti nähdä kunnan reaktio omaan viestiinsä sekä sen käsittelyn edistyminen.

Kuntalaiskyselyn tulokset voi kiteyttää erästä vastaajaa lainaten seuraavasti:

”Haluan vaikuttaa kuntalaisena juuri itseäni ja perheeni elämäntilannetta koskeviin asioihin. Kunnat voisivat kehittää erilaisia verkko-osallistumisen muotoja ja kutsua niihin sellaisia ihmisiä, joilla on motivaatio kehittää juuri ko. asiaa. Ei nykyihmisellä ole aikaa tai jaksamista käydä missään ilmotustauluilla tai yleisötilaisuuksisssa. Osallistumismuotoja pitäisi vahvasti modernisoida.”

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja uudet vuorovaikutuskeinot käyttöön

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko yllättyi kyselyn tuloksista:" Kansalaisten usko poliittisten puolueiden ja järjestöjen vaikuttavuuteen on vastausten perusteella hyvä ja poikkeaa siitä, mitä yleensä tutkimukset osoittavat. Tämä antaa uudelle, mahdolliselle Keski-Uudenmaan kaupungille hyvät lähtökohdat. Meidän pitää nyt löytää uusia, matalan kynnyksen vuorovaikutustapoja, jonka avulla kuntalaiset, järjestöt ja päättäjät voivat paremmin kohdata."

Myös ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Tuusulan kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Arto Lindberg toteaa olevan selvää, että uudet tuulet ja sähköisen viestinnän mahdollisuudet pitää ottaa käyttöön entistä laajemmin." Niiden rinnalla on kuitenkin hyvä edelleen hyödyntää esimerkiksi sanomalehdet, kunnan oma lehti ja yleisötilaisuudet kunnan asioista keskusteltaessa. Kaikkia eivät sähköiset viestimet vielä tavoita."

Taustaa

Osallistu ja vaikuta -kysely toteutettiin avoimena internet-kyselynä maalis-huhtikuun aikana. Kyselyn toteutti Diakonia-ammattikorkeakoulu osana KUUMA-seutu liikelaitoksen Lähidemokratia-hanketta.  Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja:

  • Lähidemokratia-hankkeen selvityshenkilö, lehtori Kaija Tuuri, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 0400-906 769
  • Lehtori Kirsi Sukula-Ruusunen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 040- 765 8960
  • Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Kokko, puh. 044-273 1967
  • Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Arto Lindberg, puh. 040-512 3272

 
Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa 2013. Joulun alla valmistunut selvityksen väliraportti sisälsi ehdotuksen uuden kaupungin visioksi, kuntapalvelujen nykytilan arvioinnin sekä asiantuntijoiden talous- ja palveluverkkoselvitykset. Yhdistymisselvitys jatkuu nyt mahdollisen uuden kaupungin suunnittelulla. Selvitys on kokonaisuudessaan valmis syyskuussa 2014. Päätökset mahdollisesta kuntien yhdistymisestä tehdään aikaisintaan maaliskuussa 2015.

 


Palaa otsikoihinprint
logo nettiin

Lue lisää sivuiltamme:

Kuntauudistus ja metropoliratkaisuLue lisää Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksestä

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitysPoutapilvi web design - P4