karttakuva1 kuva2 kuva3

Yhdistymisselvityksen tiedotteet

31.3.2014 15.00

Keski-Uudenmaan kuntalaiskysely: Varaus-, lupa- ja hakupalveluissa sekä äänestämisessä eniten sähköistämispotentiaalia - lähitaajamaan toivotaan useimmiten terveyspalveluita ja koulua

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys tutki 18-79-vuotiaiden kuntalaisten mielipiteitä liittyen erilaisten kuntapalveluiden saavutettavuuteen. Pelkästään sähköisenä tai jotenkin muuten kotoa käsin hoidettavia palveluita olivat vastaajien mielestä useimmiten erilaiset varaus-, lupa- ja hakupalvelut sekä äänestäminen. Lähimmästä taajamasta toivottiin useimmiten saatavan terveydenhoito- ja koulupalveluita.

Valmiutta ja halua osittaisiin sähköisiin palveluihin oli useimmin nuorempien haastateltujen keskuudessa. Henkilökohtaisen palvelun tarve korostui puolestaan 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa.

Asiointipisteen etäisyyttä kysyttäessä 18-34-vuotiailla oli useissa asioissa muita useammin se mielipide, että palvelut lähitaajamassa vain tiettyinä aikoina riittävät tai se mielipide, ettei palvelun sijainnilla ole merkitystä. Iäkkäimmät vastaajat ovat pysyvien lähitaajamapalveluiden kannalla useimmissa asioissa.

Kysyttäessä avoimena kysymyksenä mielipidettä siitä, mitkä palvelut ovat ehdottomasti lähitaajamasta saatavia palveluita, mainittiin terveyskeskus/terveyspalvelut useimmin, koulut seuraavaksi useimmin. Yli 10 %:n mainintaosuuksiin ylsivät myös päiväkoti, hammashoito, kirjasto, lääkäri ja erilaiset virastot.

Päiväkoti, esikoulu, alakoulu, yläkoulu mainittiin useammin alle 50-vuotiaiden keskuudessa kuin 50 vuotta täyttäneiden parissa. Mainintojen osuus nousi iän myötä seuraavissa palveluissa: kirjasto, lääkäri, sairaanhoito, sairaalat ja vanhustenhoito.

Yhdistymisselvityksen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Kokko toteaa, että on rohkaisevaa, että kuntalaiset näyttävät olevan valmiita palveluiden sähköistämiseen edes osittain. Terveyspalveluiden korostuminen saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä pohdituttaa. Suurin osa kuntalaisistahan ei päivittäin tai edes viikottain käytä lääkärin- tai terveydenhoitajan palveluita. Siitä huolimatta nämä palvelut toivottiin lähimpään taajamaan. Ehkäpä tämä kertoo myös palvelun tärkeydestä ja siitä, että tarvittaessa apu on saatava nopeasti. Lääkärin tai terveydenhoitajan palvelut kun eivät nytkään fyysisesti sijaitse joka taajamassa, pohtii Annika Kokko. Kuntalaiskyselyn vastauksia hyödynnetään mahdollisen Keski-Uudenmaan kaupungin suunnittelussa.

Tutkimuksen tiedonkeruun toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdealueen 18-79-vuotiaiden kuntalaisten mielipiteitä erilaisten palveluiden saavutettavuudesta. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina. Otos muodostettiin kuntakohtaisella kiintiöpoiminnalla siten, että Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan alueelta tehtiin 140 haastattelua ja Mäntsälän, Pornaisen ja Sipoon alueelta 100 haastattelua. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1000 kpl. Vastaajien yhteystiedot hankittiin Väestötietojärjestelmästä. Tiedonkeruu toteutettiin 11.-17.3.2014 välisenä aikana. Kokonaistuloksen keskimääräinen tilastollinen virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla on suurimmillaan ± 3,2 %-yksikköä.

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa 2013. Joulun alla valmistunut selvityksen väliraportti sisälsi ehdotuksen uuden kaupungin visioksi, kuntapalvelujen nykytilan arvioinnin sekä asiantuntijoiden talous- ja palveluverkkoselvitykset. Yhdistymisselvitys jatkuu nyt mahdollisen uuden kaupungin suunnittelulla. Selvitys on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2014. Päätökset mahdollisesta kuntien yhdistymisestä tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

  • Linkki raporttiin Kuntalaiskysely palvelujen saavutettavuudesta
  • Linkki yhdistymisselvityksen nettisivuille www.kuuma.fi/K-Uselvitys
  • Selvityksen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Kokko, puh. 044 273 1967
  • Selvityksen ICT-ryhmän puheenjohtaja Mikael Grannas, puh. 040 752 9803
  • tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, Taloustutkimus, puh. 040 764 1685
  • tutkimusjohtaja Jari Pajunen, Taloustutkimus, puh. 010 758 5278

Palaa otsikoihinprint
logo nettiin

Lue lisää sivuiltamme:

Kuntauudistus ja metropoliratkaisuLue lisää Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksestä

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitysPoutapilvi web design - P4