karttakuva1 kuva2 kuva3

KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä sekä johtaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. KUUMA-johtokunta käyttää päätösvaltaa talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisissa asioissa siltä osin, kun se ei kuulu kuntien valtuustoille.

Johtokunta tekee päätösehdotukset kunnille kuntien valtuustoissa käsiteltävistä asioista, tekee sopimukset ja edustaa KUUMA-kuntia. Lisäksi se edistää yhteistyötä jäsenkuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan muodostavat KUUMA-kuntien valtuustojen ja kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Lisäpaikkojen edustajia valitaan enintään neljä.


print
Poutapilvi web design - P4