karttakuva1 kuva2 kuva3

PÄÄTÖKSENTEKO

 

KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä sekä johtaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. KUUMA-johtokunta käyttää päätösvaltaa talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisissa asioissa siltä osin, kun se ei kuulu kuntien valtuustoille.

Johtokunta tekee päätösehdotukset kunnille kuntien valtuustoissa käsiteltävistä asioista, tekee sopimukset ja edustaa KUUMA-kuntia. Lisäksi se edistää yhteistyötä jäsenkuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan muodostavat KUUMA-kuntien valtuustojen ja kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Lisäpaikkojen edustajia valitaan enintään neljä.

 

KUUMA-hallitus (toiminta päättynyt 31.12.2012)

KUUMA-hallitus oli seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukainen kuntien yhteinen toimielin, joka toimi aina 31.12.2012 asti.

KUUMA-hallituksen muodostivat KUUMA-kuntien valtuustojen ja kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajat. Lisäpaikkojen edustajia oli kaksi.

KUUMA-seutu kuntayhtymän muututtua Keravan kaupungin liikelaitokseksi 1.1.2013 alkaen, KUUMA-hallitus korvautui KUUMA-johtokunnalla.

 

Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous (toiminta päättynyt 31.12.2012)

Vuoden 2009 alusta lähtien kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokoukset korvasivat aiemmin toimineen KUUMA-parlamentin.

Yhteiskokous käsitteli ajankohtaiset ja periaatteelliset kuntayhteistyön kehittämiseen liittyvät asiat. Lisäksi se hyväksyi KUUMA-seudun tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kokouksiin kutsuttiin KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallitusten jäsenet sekä valtuustojen puheenjohtajisto.

KUUMA-seutu kuntayhtymän muututtua Keravan kaupungin liikelaitokseksi 1.1.2013 alkaen, kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokouksista luovuttiin.

 


print
Poutapilvi web design - P4