karttakuva1 kuva2 kuva3

Organisaatio

KUUMA-yhteistyötä toteutetaan vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. KUUMA-puheenjohtajuus vaihtuu kuntien kesken vuosittain KUUMA-seudun yhteistyösopimukseen kirjatussa järjestyksessä. Vuonna 2017 puheenjohtajakuntana toimii Järvenpää. 

Kuuma-seudun toiminta- ja talousarvio 2017


KUUMA-johtokunta 1.1.2013 alkaen (entinen KUUMA-hallitus 31.12.2012 asti)

KUUMA-johtokunta on KUUMA-jäsenkuntien yhteinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä alueen kilpailukykyyn ja vetovoimaan, omistajapolitiikkaan sekä palveluyhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Johtokunnan jäseninä ovat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja eli yhteistyöjohtaja.

KUUMA-johtokunnan jäsenet

KUUMA-liikelaitoksen johtosääntö

Sopimus yhteisen edunvalvonnan järjestämisestä Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien yhteistyönä


KUUMA-komissio

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-komissio. Komisso johtaa KUUMA-yhteistyön operatiivista toimintaa liikelaitoksen johtokunnan linjausten mukaan.

Jäseninä ovat KUUMA-kuntien kaupungin-/kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja.


KUUMA-työryhmät ja jaostot 2017

KUUMA-työryhmien ja jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit 2017

 


print
Poutapilvi web design - P4