karttakuva1 kuva2 kuva3

Organisaatio

KUUMA-yhteistyötä toteutetaan vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. KUUMA-puheenjohtajuus vaihtuu kuntien kesken vuosittain KUUMA-seudun yhteistyösopimukseen kirjatussa järjestyksessä. Vuonna 2018 puheenjohtajakuntana toimii Vihti. 

KUUMA-seudun talousarvio v. 2018


KUUMA-johtokunta 20.9.2018 alkaen

KUUMA-johtokunta on KUUMA-jäsenkuntien yhteinen toimielin. Sen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä alueen kilpailukykyyn ja vetovoimaan, omistajapolitiikkaan sekä palveluyhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Johtokunnan jäseninä ovat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat. Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja eli yhteistyöjohtaja.

KUUMA-johtokunnan jäsenet 2017-2019

KUUMA-liikelaitoksen johtosääntö

Sopimus yhteisen edunvalvonnan järjestämisestä Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien yhteistyönä


KUUMA-komissio

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-komissio. Komissio johtaa KUUMA-yhteistyön operatiivista toimintaa liikelaitoksen johtokunnan linjausten mukaan.

Jäseninä ovat KUUMA-kuntien kaupungin-/kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja.


KUUMA-työryhmät ja jaostot 2018

KUUMA-työryhmien ja jaostojen puheenjohtajat

 


print
Poutapilvi web design - P4