karttakuva1 kuva2 kuva3

Omistajapolitiikka

 Yksi KUUMA-yhteistyön perustehtävistä on omistajapolitiikka. KUUMA on areena muodostaa näkemys yhteisestä edusta ja varmistaa sen toteutuminen. KUUMA-kuntien omistajaohjauksen ensisijaisena tavoitteena on yhteisöjen toiminnan kehittäminen ja tukeminen siten, että omistajien yhteiset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteet liittyvät useimmiten talouden ja tehokkuuden parantamiseen, palvelujen tarjontaan, palvelurakenteen muutokseen, henkilöstöön sekä aluerakenteen ja -suunnittelun kehittämiseen.


Omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat kuntien omistajapoliittisiin linjauksiin ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Niiden pohjalta omistajapoliittisista asioista neuvotellaan yhdessä KUUMA-työryhmissä ja -komissiossa sekä yhteistyösopimuksen niin edellyttäessä myös KUUMA-hallituksessa.


KUUMA-omistajapolitiikan operatiivisesta toteutuksesta vastaavat koordinaattoreina toimivat kuntajohtajat sovitun yhteisökohtaisen jaon mukaisesti.


HUS ky: Petri Härkönen
K-U Kehittämiskeskus Oy Forum: Erkki Kukkonen
Uudenmaan liitto: Erkki Kukkonen
Keuda ky, Laurea: Kimmo Behm
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda: Kimmo Behm
Kiljavan Sairaala Oy: Kimmo Behm
Uudenmaan erityispalvelut ky: Hannu Joensivu
Tuusulan seudun vesilaitos ky: Hannu Joensivu
Keski-Uudenmaan vesien suojelun ky: Hannu Joensivu
Uudenmaan Päihdehuollon ky: Markku Hyttinen
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos: Esko Kairesalo
Kiertokapula Oy: Esko Kairesalo


Keskeisiä lähtökohtia ovat kaikkien omistajien avoin ja johdonmukainen käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten ehdottaminen yhteisöjen hallintoelimiin, omistajien panostukset yhteisöjen johtamisresursseihin ja johdon sitouttamiseen sekä yhteisöjen toimintaympäristön huomioon ottaminen.


KUUMAn omistajapoliittisten menettelytapojen uudistaminen on käynnissä, ja uudet omistajapoliittiset ohjeet on määrä saada valmiiksi ja ottaa käyttöön vielä vuoden 2012 aikana.

 Yhteisöt, joihin KUUMA-omistajapolitiikkaa sovelletaan

 


print
Poutapilvi web design - P4