newsletter 1
KUUMA-uutiskirje kesäkuu 2013

KUUMA-johtokunta esittää metropolialueelle kahdeksan ja neljän kunnan selvitysalueita

KUUMA-johtokunta eli kuntien johtavat luottamushenkilöt kokoontuivat  22.5.2013 Mäntsälässä. KUUMA-johtokunta päätti hyväksyä KUUMA-seudun lausuntona metropolialueen esiselvitykseen valtiovarainministeriölle seuraavaa:

"KUUMA-seutu esittää, että kuntarakennelakiluonnoksen mukaiseksi selvitysalueeksi nimetään enintään kahdeksan kunnan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan muodostama kokonaisuus ja että ao. kunnat voivat käynnistää kuntarakennelakiluonnoksen mukaisen selvityksen välittömästi siten, että se on valmis päätöksineen 1.7.2014 mennessä. Selvitysalueella selvitys tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta kuntien itse järjestämällä tavalla.


Lisäksi KUUMA-seutu esittää toiseksi selvitysalueeksi Kirkkonummea, Vihtiä, Kauniaista ja Espoota. Selvitysalueella selvitys tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta kuntien itse järjestämällä tavalla."


Lisätietoja:

 • KUUMA-johtokunnan varapuheenjohtaja, Kirkkonummen valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin, puh. 050-572 6886
 • KUUMA-komission puheenjohtaja, Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen, puh. 040-318 2020
Lue lisää iedotteesta...

KUUMA-johtokunta yksimielinen: Selvityshenkilön esitykset vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi eteenpäin

KUUMA-johtokunta eli kuntien johtavat luottamushenkilöt kokoontuivat  22.5.2013 Mäntsälässä. Johtokunta päätti esittää KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille vuokra-asuntotuotantoselvityksen jatkotoimenpiteiden käynnistämistä. Kaikki kymmenen KUUMA-kunnan hallitukset käsittelevät esityksiä samansisältöisinä kesäkuun aikana.

Kunnan- ja kaupunginhallituksille esitetään seuraavaa vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi:

 1. Kilpailutetaan KUUMA-kuntien vuokrataloyhtiöille yhteinen rakennuttajaorganisaatio, joka toteuttaa kuntien yhtiöiden tilauksesta uusien vuokratalokohteiden rakennuttamisen. 
 2. Selvitetään vuokrataloyhtiöiden hankintaosaamisen parantamiseksi hankintapalveluiden tarjoamisen mahdollisuudet yhtiöille keskitetysti yhdestä KUUMA -kunnasta.
 3. Kunnat sovittavat nykyistä selkeämmin yhteen maa- ja asuntopoliittiset tavoitteensa vuokra-asuntotuotannon edellytysten varmistamiseksi.Toimenpide toteutetaan osana KUUMA-seudun toiminta- ja talous-suunnitelmaa 2014.
 4. Kunnat laativat säännönmukaisesti päivitettävän tonttiohjelman, jolla turvataan tonttitarjonnan jatkuvuus sekä omalle vuokrataloyhtiölle että muulle vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntotuotannolle.
 5. Aloitetaan KUUMA-kuntien ja Helsingin kaupungin väliset neuvottelut asumisoikeusasioiden viranomaistehtävien keskittämiseksi Helsinkiin. 
 6. Käynnistetään neuvottelut asumisoikeuden jononumerojärjestelmän laajentamiseksi yhteiseksi koko Helsingin seudulle tai vähintään oman yhteisen jononumerojärjestelmän luomiseksi KUUMA-alueelle.
 7. Aloitetaan neuvottelut korjaus- ja energia-avustusten viranomaistehtävien keskittämisestä kahteen eri kuntaan KUUMA-alueella.

Lisätietoja:
 • FT, toimitusjohtaja Teija Ojankoski, puh.040-5281 262
 • KUUMA-asuntoryhmän puheenjohtaja, Järvenpään suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto, puh. 040-315 2218

Lue lisää 29.5. pidetystä seminaarista ja selvityksestä.