uutiskirje wols
KUUMA-uutiskirje 4/2014
7.11.2014

KUUMA-johtokunta hyväksyi lausunnon maankäyttösuunnitelman (MASU 2050) ja asuntostrategian 2025 luonnoksista 

KUUMA-seudun lausuntoja Helsingin seudun maankäytön suunnitelman 2050 (MASU), asumisen strategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnoksista käsiteltiin KUUMA-johtokunnan kokouksessa 4.11. Johtokunta hyväksyi lausunnon maankäytön suunnitelman ja asumisen strategian osalta, mutta lausuntokokonaisuuden kolmas osio eli lausunto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 -luonnoksesta (HLJ 2015) palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.


Lausuntokokonaisuuden voit lukea kokonaisuudessaan täältä.


Vuokra-asuntotuotannon turvaaminen KUUMA-kunnissa -hankkeen tulokset kattaviaKirjaston takaa Keravalta Kuvaaja Paula Latvanen

Vuokra-asuntotuotannon turvaaminen KUUMA-kunnissa -hanke oli käynnissä marraskuusta 2012 heinäkuuhun 2014. Hankkeen vaikutuksena pyrittiin siihen, että pitkällä aikavälillä turvataan vuokra-asunto- ja asumisoikeusasuntotuotanto KUUMA-seudulla. Toimintaympäristön tilannekuvaus muodostui Teija Ojankosken selvityksestä vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa. Selvitys valmistui huhtikuussa 2013 ja se sisälsi seitsemän eri toimenpide-ehdotusta.


Toimenpide-ehdotusten pohjalta:

  • yhteistyön kuntien ja vuokrataloyhtiöiden kesken on lisääntynyt sekä vuokrataloyhtiöiden toiminta terävöitynyt.
  • vuokrataloyhtiöiden hankintaosaamisen parantamiseksi  järjestettiin  kaksi koulutus- ja keskustelutilaisuutta kevään 2014 aikana.
  • KUUMA kunnat ovat päättäneet ostaa asumisoikeusjärjestelmän viranomaistehtävät Helsingin kaupungilta
  • korjaus- ja energia-avustusten viranomaistehtävien kehittäminen jatkuu KUUMA-asuntoryhmän toimesta edelleen

Hankkeen myötä ymmärrys kohtuuhintaisen asuntotuotannon merkityksestä koko metropolialueen hyvinvoinnin edistämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa on kasvanut. Myös asiakaslähtöisyys eli asukkaiden todelliset asumistarpeet on nostettu paremmin esille. Kohtuuhintaista asumista on hankkeen myötä selvitetty ja avattu kaikille ymmärrettävästi. 

Hanketta rahoittivat KUUMA-kunnat, Uudenmaan liitto ja Ympäristöministeriö.


Teija Ojankosken raportti Vuokra-asuntotuotannon turvaaminen KUUMA-kunnissa 

Hankkeen loppuraportti


Elinkeinoseminaarissa Miten navigoida sumussa - Yritysten kippareilla haasteelliset ajat mielenkiintoisia alustuksia

Keski-Uudenmaan elinkeinoseminaari kokosi yhteen reilut 120 yrittäjää ja yrittäjien kanssa työtä tekevää toimijaa Järvenpäähän 28.10.2014.

elinkeinoseminaari  kuvaaja Uudenmaan Yrittajat  aanestykksia1
Seminaarin alustukset
Pia Noora Kauppi:
Ajankohtainen  talouskatsaus -
onko finanssikriisi ohi?
Terhi- Anna Wilska:
Koulutuksen nykytrendit
Voit lukea täältä.
elinkeinosemma 2014 002 Kuvaaja Paula Latvanen

Haloo, kuuleeko kunta seminaari 19.11.2014 Hyvinkäällä

KUUMA-kunnat ovat yhteistuumin selvittäneet asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja - tapoja kuntien toimintaan. Uudet sekä hyväksi havaitut vanhatkin tavat halutaan nyt ottaa laajasti käyttöön.

Lähidemokratiahankkeen loppuseminaariin voi ilmoittautua vielä tästä linkistä.

Ohjelman löydät täältä.


Hyvää alkanutta marraskuuta toivottaen KUUMAn toimisto

Sirkku Huisko               Henrik Helenius             Paula Latvanen