Paju mantsala
KUUMA-uutiskirje 2/2015
17.4.2015

Sote KUUMA-kuntien hallitusohjelmatavoitteiden kärjessä


KUUMA-kuntien johtavat luottamushenkilöt ja kuntajohtajat hyväksyivät eilen illalla Helsingin seudun hallitusohjelmatavoitteet. Seudun yhteisten tavoitteiden lisäksi KUUMA-kunnat haluavat vaikuttaa sote-uudistukseen. Uusimaa nähdään siinä omana erityisalueenaan.


Metropolialueelle tulee KUUMA-kuntien mielestä luoda sote-järjestelmä, jossa pääosa palveluiden tuotannosta ja päätösvallasta on yli 100 000 asukkaan alueilla. Järjestelmän tulee olla perustuslain mukainen siten, että myös pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät kunnan asukkaiden kannalta keskeisiin peruspalveluihin.


opaste terveyskeskus

   Sote-uudistuksen tarkoituksena on oltava koko julkisen sektorin talouden 
   kestävyysvajeen kaventaminen. Kustannuksia vähennetään ottamalla
   käyttöön  alueen parhaat käytännöt ja toimintamallit sekä sopeuttamalla
   toiminta alueen edullisimpien kuntien yksikköhintojen tasolle.
   Tuotantoalueella saavutetun säästön tulee kohdistua saman 
   tuotantoalueen asukkaiden hyödyksi.
 

     Lue KUUMA-seudun hallitusohjelmatavoitteet tästä


     Lue Helsingin seudun hallitusohjelmatavoitteet tästä.

 

Lisätietoja:  KUUMA-johtokunnan puheenjohtaja Anna Helin, gsm. 040 7543436

 


Keski-Uudenmaan SOTE-projektista tuloksia kesäkuussa 

Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan sote-projektin poliittinen ohjausryhmä kokoontui eilen ensimmäiseen kokoukseensa. Projektissa arvioidaan kesään mennessä, mikä vaihtoehto parhaalla tavalla takaa Keski-Uudenmaan asukkaiden sote-palvelut.
 
Kun Uudellemaalle etsitään valtakunnalliseen sote-ratkaisuun sovitettava oma ratkaisu, vaihtoehtoina ovat ainakin
  • Ilmakuva2 Hyvinkää syyskuu 2014 low resnykyisten kuntien välillä vapaaehtoisesti syntyvät  yli 100 000 asukkaan kuntayhtymät
  • kuntien yhdistymisillä syntyvät yli 100 000 asukkaan suuruiset kunnat
  • perustettavat yli 100 000 asukkaan pakkokuntayhtymät
  • koko Uudenmaan kattava pakkokuntayhtymä, jossa yhtymä jakaantuu verrattain itsenäisiin  yli 100 000 asukkaan alueisiin sekä
  • maakunta- tai metropolihallinto, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on sote-palvelujen järjestäminen, jonka valtuusto valitaan vaalilla sekä jolla on verotusoikeus.


Sote-ohjausryhmä päätti valita puheenjohtajakseen Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Annika Kokko. Varapuheenjohtajiksi valittiin Tuusulan valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg ja Järvenpään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Pyykkönen

Lisätietoja: selvityshenkilö Rolf Paqvalin, puh. 045 209 2199

 


KUUMA-johtokunta hyväksyi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmat


Hyvinkaa asema 0830 kuvaaja Tuula Palaste Eerola  KUUMA-johtokunta päätti 16.4.2015 pitämässään kokouksessa
  hyväksyä omalta osaltaan Helsingin seudulle laaditun
  maankäyttösuunnitelman (MASU 2050), asuntostrategian (ASTRA
  2025) ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015). Johtokunta
  päätti myös esittää kaikille KUUMA-kunnille
  maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian hyväksymistä.
  Liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta johtokunta päätti esittää
  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) kuulumattomille
  KUUMA-kunnille liikennejärjestelmäpäätöksen hyväksymistä.


Maankäyttösuunnitelma ja asuntostrategia oli hyväksytty Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK) 24.3.2015. HSL:n hallitus puolestaan oli hyväksynyt HLJ 2015 -suunnitelman ja tehnyt liikennejärjestelmäpäätöksen HSL-jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon osalta 3.3.2015.


Helsingin seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä käsittelevät suunnitelmat on valmisteltu rinnakkain tiiviissä seudullisessa yhteistyössä. Suunnitelmissa hahmotellaan seudun kasvua ja kehittymistä pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen näkökulmasta. Helsingin seutua kehitetään yhtenäisenä 14 kunnan muodostamana metropolialueena, jonka yhdyskuntarakenne on eheä ja ekotehokas. Seudulla arvioidaan olevan kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa vuonna 2050. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta on tarkoitus neuvotella seuraavan MAL-aiesopimuksen 2016 - 2019 toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi.


Maankäyttösuunnitelmaa ja asuntostrategiaa koskevat materiaalit ovat saatavilla Helsingin kaupungin verkkosivuilla. HLJ 2015 -loppuraportti, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa esittelevä kalvosarja ja vaikutusten arviointiselostus (SOVA) puolestaan ovat ladattavissa HSL:n verkkosivuilla.


masu hlj 2015