karttakuva1 kuva2 kuva3
Tiedotteet

Conveniently Boring

KUUMA-seutu osallistui Helsinki Ring of Industry-otsikon alla kansainvälisille EXPO REAL kiinteistömessuille lokakuussa 2018 teemalla Boring.

Lue lisää

17.9.2018 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, osavuosikatsaus tammi-elokuu 2018

Ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristökeskuksen päivitetyn toimintasäännön sekä tarkistanut ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan. Ympäristölautakunta on lisäksi hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2017 ja antanut sen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi käsitellyt toiminta-alueensa vesienhoitoon sekä vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita. Ympäristölautakunta antoi kesäkuussa lausuntonsa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä on varauduttu kunnostushankkeen siirtymiseen. Ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Elokuussa valmistui Mäntsälän järviraportti 2016–2017.

Lue lisää

17.5.2018 Pienille kunnille kylmää kyytiä maakuntavaaleissa

YLE Radion Ykkösaamu, jossa haastateltavina olivat kunnanjohtajat Esko Kairesalo ja Mikael Grannas.

Lue lisää

14.5.2018 Uusimaa voidaan vielä pelastaa tukehtumiselta

Alueen pienemmissä kunnissa maakuntauudistuksen nyt esitetty malli vaarantaa sekä maakuntavaltuustojen kansanvaltaisuuden että sosiaalipalvelujen laadun. Uudestamaasta on tulossa 1,6 miljoonan asukkaan maakunta, joka jättää suurimman osan maakunnasta ilman päätösvaltaa. Uusmaalaiset ansaitsevat parempaa: demokraattisesti oikeuden­mukaisen vaalipiirijaon sekä hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Uusimaa on ainoa maakunta, jossa kaksi eduskuntavaalipiiriä yhdistyy kertarysäyksellä. Eri selvityksissä on arvioitu, että Suomessa noin kolmannes ja Uudellamaalla jopa 17 kuntaa 26:sta voisi jäädä ilman omaa edustajaa maakuntavaltuustossa. Jälkimmäisessä tapauksessa maakuntavaltuutetut edustaisivat maantieteellisesti vain yhdeksää kuntaa eli 35:tä prosenttia alueesta.

Lue lisää

4.5.2018 Maakuntauudistuksesta äänestetään ensi kuussa, mutta Uudellamaalla toivotaan yhä poikkeusratkaisua vaalipiirien määrään

Yli 20 Uudenmaan kuntajohtajaa ja joukko kansanedustajia vetoaa yhä hallitukseen vaalipiirien lisäämiseksi maakuntavaaleissa. KESKI-UUSIMAA | Sote- ja maakuntalakien eduskuntakäsittelyyn on enää muutama viikko, mutta joukko Uudenmaan kuntajohtajia ja kansanedustajia vetoaa yhä hallitukseen poikkeusratkaisun saamiseksi maakuntavaaleissa Uudellemaalle. Kyse on vaalipiirien määrästä. Enemmistö Uudenmaan kuntajohtajista katsoo, että yhden vaalipiirin järjestelmä uhkaa romuttaa demokratian Uudellamaalla. Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmesta Uudenmaan kunnasta jää kokonaan ilman edustajaa uudessa maakuntavaltuustossa. Huolensa ilmaisseet kuntajohtajat edustavat noin puolta miljoonaa uusmaalaista asukasta.

Lue lisää

12.4.2018 KOHTUUHINTAINEN KUUMA-SEUTU MENESTYY KILPAILUSSA NUORISTA LAPSIPERHEISTÄ, KOULUTETUISTA JA HYVIN TOIMEENTULEVISTA – MUUTTOVOITTOA MYÖS PÄÄKAUPUNKISEUDULTA

Helsingin, Espoon ja Vantaan naapureina olevat kymmenen KUUMA-kuntaa ovat 2010-luvun muuttoliikkeen voittajia. KUUMA-kunnat saavat muuttoliikkeestä tuplahyödyn: ne saavat samanaikaisesti sekä määrällistä muuttovoittoa että hyötyvät muuttajien rakenteesta. Muuttoliikeanalyysin perusteella voidaan tehdä kaksi keskeistä johtopäätöstä. Ensinnäkin KUUMA-kunnat ovat yksi muuttovetovoimaisimmista kaupunkiseuduista koko maassa ja toiseksi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen Nurmijärvi-ilmiöstä on siirrytty 2010-luvulla tiiviimmän yhdyskuntarakenteen ja hyvien palvelujen malliin. KUUMA-kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Seudun yhteenlaskettu asukasluku on hieman yli 320 000. Väestökeskittymältään se on Helsingin jälkeen maan toiseksi suurin alue (Espoon väkiluku noin 280 000). Tiiviin yhteistyön ansiosta seudun painoarvo on vahva ja vahvistuu koko ajan.

Lue lisää

2.3.2018 KUUMA-SEUTU JA MINISTERI ANNE BERNER TAPASIVAT : TIEMAKSUT MAHDOLLISTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EI VALMISTELLA

KUUMA-seudun edustajat tapasivat johtokunnan puheenjohtaja Eerikki Viljasen ja kuntajohtajaryhmän puheenjohtaja Sami Miettisen johdolla liikenneministeri Bernerin tänään. Tapaamisen taustalla oli seudun huoli liikennekysymyksiin liittyvistä uhkakuvista sekä valtion sitoutumisesta liikenneinfran vaatimiin panostuksiin Helsingin seudulla. Ministeritapaaminen on jatkoa KUUMA-seudun rakentavalle ja yhteistyöhakuiselle työlle päämääränään koko Helsingin seudun kehittäminen unohtamatta seudun monimuotoisuutta.

Lue lisää

5.2.2018 JULKILAUSUMA - DEKLARATION

Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat ja kuntajohtajat kokoontuivat 2.2.2018 keskustelemaan ehdotetusta maakuntavaalien vaalipiirijaosta ja sen aiheuttamasta uhasta alueellisen demokratian kannalta. Tapaamisen tuloksena 17 kansanedustajaa ja 23 kuntajohtajaa antoivat yhteisen julkilausuman.

Lue lisää

21.2.2017 KUUMA-KUNTIEN ILMASTOTYÖ ETENEE - ILMASTOKATSAUS 2016

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma hyväksyttiin vuonna 2010. Se koskee kaikkia kymmentä KUUMA-kuntaa; Hyvinkäätä, Järvenpäätä, Keravaa, Kirkkonummea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Pornaista, Sipoota, Tuusulaa ja Vihtiä. Vuosittain ilmestyvässä ilmastokatsauksessa seurataan ilmastoohjelman tavoitteiden toteutumista ja ilmastotyön etenemistä, ja tuodaan esille kuntien hyviä ilmastonsuojelu- ja energiatehokkuusesimerkkejä

Lue lisää

21.2.2017 JULKILAUSUMA - DEKLARATION 21.2.2017

Me allekirjoittaneet, pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan maakunnan kuntien johtajat kiinnitämme huomiota maakuntalakiluonnokseen. Uskomme, että toteutuessaan Uudenmaan maakunnan määritteleminen yhdeksi vaalipiiriksi maakuntavaltuuston vaaleissa johtaa demokratiavajeeseen. Tilanne on ratkaisevasti huonompi pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien äänestäjien ja ehdokkaiden kannalta eduskuntavaaleihin nähden.

Lue lisää

5.9.2017 KUUMA-Asuminen 2040 - Selvityksen tulostilaisuus Pasilassa 31.8.2017

Miksi selvitys tehtiin? •Tehtiin havainto seudun laskevasta muuttovoitosta ja pientalojen laskevasta kysynnästä •Samanaikaisesti pks ja erityisesti Helsinki on kasvattanut muuttovoittoaan •Helsingin muuttovoitto onkin 25-kertaistunut vuosina 2010–2014, verrattuna vuosiin 2000–2009 •Puolestaan Helsingin seudun kehyskaupungit saivat vuosina 2010–2014 noin kuusi kertaa vähemmän muuttovoittoa kuin vuosina 2000–2009. (Aro 2014.) --> Tunnistettiin tarve päivittää KUUMA-asumisen konseptia

Lue lisää

31.8.2017 Pikkukaupunkimaiset asuinyhteisöt kukoistavat monimuotoisuudellaan

Julkaisun tiedot KUUMA-seudun raportteja 2017 1|2017 Tämä julkaisu on loppuraportti KUUMA-seudun kaavoitusjaoksen projektista Kuuma-asuminen 2040. Projekti oli käynnissä vuosina 2016-2017. Projektin ovat rahoittaneet KUUMA-seudun kunnat ja Uudenmaan liitto.

Lue lisää

31.8.2017 KUUMA-seutu vuonna 2040: Pikkukaupunkimaiset asuinyhteisöt kukoistavat monimuotoisuudellaan

KUUMA-seudun asumisessa vuonna 2040 korostuu aiempaa tehokkaampi, monimuotoisempi ja sekoittuneempi rakentaminen. KUUMA-seudun asuminen eroaa pääkaupunkiseudun asumisesta siten, että se mahdollistaa erilaiset elämäntyylit ja asumistoiveet. Yhteisöllisellä rakentamisella puolestaan vastataan asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Lue lisää

31.8.2017 Asukaskyselyn loppuraportti - Tulevaisuuden KUUMA-asumisen toiveet ja mahdollisuudet

Asumisen arvostuksia, nykytilannetta ja tulevaisuuden toiveita luotaava verkkokysely, joka suunnattiin ensisijaisesta KUUMA-kunnassa asuville. - kysely oli avoinna 31.3.-23.4.2017 - kyselyyn vastasi yhteensä 1468 vastaajaa, joista 1186 KUUMA-kunnissa asuvia - kyselyn levityskanavana kuntien asukkaiden omat facebook-ryhmät sekä kuntien omat sivustot. - myös Twitteriä hyödynnettiin. - jakelusta vastasivat kuntien viestintävastaavat, sekä kyselyn toteuttajat Media Clever (Janne Silvonen) ja KIILA, jonka Facebook-sivulla oli tarjolla kyselyn mainoksia jaettavaksi. - lisäksi käytettiin maksettua Facebook-mainontaa. Maksettua Twitter-mainontaa ei jatkettu, vaan panostukset keskitettiin tuloksekkaampaan Facebook-mainontaan. Fb-mainonta tavoitti paitsi KUUMA-asukkaita myös pääkaupunkiseudun vastaajia vertailuryhmäksi. - analyysit esitetään ensisijaisesti kuntakohtaisesti, paikoin syvennetty esimerkiksi talotyyppeihin ja niihin kohdistuviin odotuksiin. - tulkintoihin on kirjattu mukaan huomioita lisäanalyysien mahdollisuuksista eri taustatekijöittäin tai asenneprofiileittain - syventävät lisäanalyysit on mahdollista tehdä erillisenä lisätyönä, useamman kunnan yhteistilauksena tai kuntakohtaisesti.

Lue lisää

29.8.2017 Kaupunkiasumisen kysyntä kasvussa KUUMA-kunnissa

Päiväys 29.8.2017 Lehdistötiedote selvityksen tulostilaisuudesta Kaupunkiasumisen kysyntä kasvussa KUUMA-kunnissa Väljä omakotitaloasuminen on saanut haastajia KUUMA-kuntien asukkaiden asuinhaaveissa. KUUMA-asuminen 2040 -hankkeessa tehty asukaskysely paljasti, että kunnille ominaisen omakotiasumisen rinnalla kiinnostavat myös kaupunkimainen kerrostaloasuminen ja aiempaa kompaktimpi pientaloasuminen. Hankkeessa tehdyn tilastotarkastelun mukaan vuosina 2006–2016 omakotirakentamisen volyymi on selvästi laskenut seudulla, kun taas kerrostaloasuntojen rakentamisen kasvanut.

Lue lisää

5.5.2017 Keski-Uudenmaan YMPÄRISTÖKESKUS - Kuntatiedote 3/2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 on valmistunut. Viime vuoden toiminnan lisäksi vuosiraportissa on esitetty vertailutietoja vuosilta 2014 ja 2015, osin koko valtuustokaudelta 2013–2016. Vuosiraportti 2016 on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristökeskuksen kotisivuilla osoitteessa: http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5673.

Lue lisää

28.3.2017 KUUMA-kunnat selvittävät asumisen tulevaisuutta: puutarhakaupunkeja vai tornitaloja?

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat eli KUUMA-kunnat käynnistävät laajan sosiaalisen median kautta levitettävän asumisen tulevaisuutta luotaavan kyselyn. Tällä kyselyllä selvitetään vaihtoehtoisten asumisratkaisujen kiinnostavuutta. Tämän lisäksi selvitetään asukkaiden näkemyksiä omista tulevaisuuden valinnoista, kuten sähköauton hankinnasta.

Lue lisää

15.3.2017 KUUMA-seudun Toimintakertomus 2016

Vetovoimaisen metropolin kilpailukykyinen KUUMA-seutu. KUUMA-YHTEISTYÖ 15 VUOTTA 20.3.2017 Keski-Uudenmaan kunnat, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi aloittivat aiempaa laajemman yhteistyön vuonna 2002. Yhteistyön päämääränä oli strateginen kumppanuus, jolla tavoiteltiin menestystä kilpailukyvyssä suhteessa muihin seutuihin. KUUMA-seudun nimellä profiloitunut kuntaryhmä halusi päästä mukaan päätöksenteko-prosesseihin ja tehostaa yhteistä edunvalvontaa. Kunnat halusivat myös vahvistaa identiteettiään suhteessa pääkaupunkiseutuun...Lue lisää KUUMA-seutu liikelaitoksen historiasta KUUMA-seudun Toimintakertomuksesta sivulta 3.

Lue lisää

6.3.2017 KUUMA-kuntien uusin ilmastokatsaus on ilmestynyt

KUUMA-ilmastokatsaus 2016 on ilmestynyt. Ilmastokatsauksessa seurataan kuntien ilmastotyön etenemistä ja vuonna 2010 hyväksytyn KUUMA-seudun ilmasto-ohjelman toteutumista. Katsauksessa tuodaan esille kuntaorganisaatioiden ja yritysten hyviä ilmastonsuojelu- ja energiatehokkuusesimerkkejä.

Lue lisää

28.2.2017 Tiedote KUUMA-seudulle tehtävästä Asumisen Tulevaisuus 2040 -projektista

KUUMA-seutu on alkanut tehdä asiantuntijaselvitystä seudun tulevaisuuden asumisesta. Projekti käsittelee seudun asumista laaja-alaisesti, selvityksen keskiön kuitenkin ollessa tulevaisuuden asumisessa, asumispreferenssien muutoksessa ja pientaloasumisessa. Työllä on vahva tulevaisuusorientaatio, sillä työ tarkastelee asumisen teemojen muutosta aina vuoteen 2040 saakka.

Lue lisää

20.2.2017 Suomen Kuvalehti

Uudestamaasta tulossa yksi jättimäinen vaalipiiri maakunta­vaaleissa – ”Vakava uhka demokratialle”

Lue lisää

20.2.2017 Keski-Uusimaa

Kuntapomot suivaantuivat vallan keskittymisestä pk-seudulle – "Kansanedustajaksi pääsee puolta vähemmillä äänillä"

Lue lisää

20.2.2017 Kuntalehti

Kuntajohtajat haluavat jakaa Uudenmaan neljään vaalipiiriin

Lue lisää

20.2.2017 Julkilausuma 21.2.2017

Me allekirjoittaneet, pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan maakunnan kuntien johtajat kiinnitämme huomiota maakuntalakiluonnokseen. Uskomme, että toteutuessaan Uudenmaan maakunnan määritteleminen yhdeksi vaalipiiriksi maakuntavaltuuston vaaleissa johtaa demokratiavajeeseen. Tilanne on ratkaisevasti huonompi pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien äänestäjien ja ehdokkaiden kannalta eduskuntavaaleihin nähden.

Lue lisää

18.11.2016 Lehdistötiedote 18.11.2016

KUUMA-JOHTAJAT VEIVÄT SEUDUN VIESTIT SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA MINISTERI REHULALLE KUUMA-kunnat esittävät Uudellemaalle neljää sote-tuotantoaluetta ja neljää vaalipiiriä, kunnille oikeutta sote-tuotantoon, kasvupalveluja kuntien järjestämisvastuulle sekä vastustavat verokattoa ja maakunnan palvelulaitosta.

Lue lisää

2.2.2017 Lähiliikenteen vyöhykkeiden poistaminen

Vyöhykkeiden poistumisella on suoria vaikutuksia VR:n lähiliikenteessä tapahtuvaan matkustamiseen pää- ja oikoradalla, sillä vaihdot esimerkiksi ratojen välillä eivät sisälly enää lipun hintaan. Aikaisemmin esimerkiksi Helsingin ja Haarajoen välille ostettu lippu on oikeuttanut matkustamaan myös Helsingistä Järvenpäähän. Vastaavasti Helsingistä Mäntsälään ostettu lippu on oikeuttanut matkustamaan myös Helsingistä Hyvinkäälle. Jatkossa tällaista vaihto-oikeutta ei enää ole, vaan lippu kelpaa ainoastaan siihen merkityn lähtö- ja määräpaikan välillä. Esimerkiksi Helsingistä Haarajoelle lipun ostaneen tulee jatkossa ostaa jatkolippu Keravalta Järvenpäähän, mikäli aikoo matkustaa Järvenpäähän.

Lue lisääprint
Poutapilvi web design - P4