karttakuva1 kuva2 kuva3

2011

29.12.2011 KUUMA-toimisto muuttaa uusiin toimitiloihin

KUUMA-toimisto sijaitsee 29.12.2011 lähtien osoitteessa Kauppakaari 1-3 C, 04200 Kerava.

Lue lisää


10.11.2011 Helsingin seudun kehyskunnat hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle: Kuntauudistuksen perustaksi faktat

Kehyskunnissa suhtaudutaan valtakunnalliseen kuntarakenneuudistukseen pääsääntöisesti myönteisesti. Metropolialueen haasteet ovat kuitenkin koko maahan verrattuna erityiset. KUUMA-hallituksen puheenjohtaja Arto Lindberg painottikin tapaamisessa, että "uudistuksen valmistelijoilla tulee olla metropolialueesta neutraali, faktoihin perustuva kokonaiskuva".

Lue lisää


8.11.2011 Helsingin seudun kehyskunnat: Metropolialueen maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvät tehtävät Uudenmaan liittoon

KUUMA-hallituksen mielestä metropolialueen MALY-tehtävien (maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö) hoitamiseksi ei tarvita uusia hallinnon tasoja, vaan ne tulee hoitaa Uudenmaan liitossa.

Lue lisää


8.11.2011 Helsingin seudun kehyskunnat: Metropolialueen asuntotuotannon lähtökohdaksi realismi

KUUMA-hallituksen mielestä kohtuuhintaisia asuntoja on oltava saatavilla selkeästi nykyistä enemmän. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla ennen kaikkea asukkaiden tarpeet ja valinnanvapaus. Aiesopimukseen kirjattavien asuntotuotantomäärien tulee olla realistisia, perustua kunnan kasvuennusteisiin sekä palvelurakenteen mitoituksiin.

Lue lisää


7.6.2011 KUUMA-kunnat esittävät neljää uutta asemaa oikoradalle

KUUMA-kunnat ovat jatkaneet ratoihin liittyviä selvityksiä. Uusimman selvityksen mukaan oikoradalle Haarajoen nykyisen aseman ja Mäntsälän kunnan pohjoisrajan välille on mahdollista sijoittaa neljä uutta asemaa.

Lue lisää


17.5.2011 Keski-Uudenmaan ilmastotyö etenee

Keski-Uudenmaan ensimmäinen ilmastokatsaus on valmistunut. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä ilmastokatsauksessa seurataan ilmastotyön etenemistä KUUMA-kunnissa ja esitellään ilmastotyön tavoitteita ja hyviä esimerkkejä eri kunnista.

Lue lisää


19.4.2011 Helsingin seudun kehyskunnat valmiita kilpailuun asukkaista ja yrityksistä

Parhaiten Helsingin seudun kilpailukykyä kehitetään KUUMA-kuntien mielestä sallimalla asukkaiden ja yritysten valinnanvapaus asuin- ja sijaintipaikastaan. KUUMA-kuntien johtavista luottamushenkilöistä ja kuntajohtajista koostuva KUUMA-hallitus hyväksyi seudun hallitusohjelmatavoitteet kokouksessaan 19.4.2011 Tuusulassa.

Lue lisää


18.4.2011 KUUMA-laatuasumisen hankkeen verkkosivut julkaistu

Hankkeen verkkosivut julkaistiin 14.4.2011 osoitteessa www.kuuma-laatuasuminen.net. Verkkosivuilla on ajantasaista hanketietoa sekä seminaarimateriaalia. Tuloksista ja tulevista tapahtumista tiedotetaan jatkossa näillä sivuilla.

Lue lisää


8.4.2011 Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Asuminen muodostaa merkittävän osan suomalaisten energiankäytöstä. Asumisen ja rakentamisen energiankäyttöä tehostamalla on siten mahdollista vaikuttaa suomalaisten kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi energiankäytön tehostamisella voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä ja parantaa asumisterveyttä ja -viihtyisyyttä.

Lue lisää


8.4.2011 Helsingin seudun hallitusohjelmatavoitteena on syventää metropolipolitiikkaa

Helsingin seudun 14 kunnan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden keskeiset aihealueet ovat maankäyttö, asuminen ja liikenne. Näille halutaan kuntien ja valtion kesken sovittava aiesopimus, jonka lähtökohtana ovat Helsingin seudun yhdessä sopimat MAL 2050 -strategiset linjaukset.

Lue lisää


11.3.2011 Ekotehokasta pientaloasumista KUUMA-kuntiin

Pientaloasumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä joukko- ja kevyeen liikenteeseen tukeutuvaa, asemakaava-alueilla sijaitsevaa, tavanomaista kerrostalorakentamista kevyempää rakentamista. Se voi sisältää sekoittuneesti erityyppisiä omakoti-, rivitalo-, ryhmä- ja kerrostaloasuntoja - myös täydennysrakentamisen muodossa.

Lue lisää


15.2.2011 KUUMA-kunnat esittävät vaihtoehtoisia linjauksia ja asemia Lentoradalle

Lentoradan asemat Hyrylään, Ristikytöön ja Ruotsinkylään

Lue lisääprint
Poutapilvi web design - P4